Consultanță pentru instalare, autorizare, logistică și rețele

Studiu de piață – Efectuăm studii de piață pentru determinarea celor mai bune locații pentru fiecare oraș-țintă pentru instalarea automatelor cu rezultate maxime și riscuri minime, identificarea  numărului de automate,dotărilor și capacităților acestora.

Campanie marketing  – Asigurăm consultanță privind tipul de campanie publicitară adecvat pentru obținerea vânzării maxime de ouă  în fiecare locație. Asigurăm concepția grafică a materialelor publicitare de tip fluturași, afișe, bannere, articole și reclame în presă,pe Internet, spoturi radio și TV. Selectăm personalul pentru asistența clienților la deschidere și organizăm campania de distribuție a materialelor publicitare. Efectuăm colantarea și branduirea punctului de vânzare, inclusiv concepția și instalarea firmelor luminoase.

Training și asistență logistică – Școlarizăm administratorul rețelei de automate, cuprinzând pregătire teoretică  și activități practice aplicate. Stagiul de pregătire se desfășoară la rețeaua de automate din Timișoara și/sau  alt oraș reprezentativ din țară,  iar cazarea pe perioada celor 7 zile este inclusă.

Plan de afaceri – Dimensionăm Bugetul de venituri și cheltuieli și Fluxul de numerar al afacerii, pentru eficientizarea costurilor, certificarea profitabilității afacerii și amortizarea investiției.

Dosar de finanțare –  Întocmim și depunem dosarul pentru obținerea finanțării în leasing, incluzând Planul de afaceri, actele juridice și contabile ale solicitantului, cererile și formularele.